TorqueVario®-S dynamometrický skrutkovač.

3-dielna, všetky kliešte z kvalitnej ocele, tvrdenej, viacnásobne leštené a zdrsnené hlavy klieští, olejom a rozpúšťadlám odolné rukoväte; zloženie: kombinované kliešte 180 mm, polguľaté kliešte s reznou hranou 160 mm, bočné cvikacie kliešte 250 mm

TorqueVario®-S dynamometrický skrutkovač.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo
26850

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC