Nástroj WIHA Torque-Setter

na nastavovanie momentových skrutkovačov TorqueVario®

Nástroj WIHA Torque-Setter

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo Prac. dĺžkaCelk. dĺžka
2686480150

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC