Bit Standard, Phillips, forma C 6,3.

kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená

Bit Standard, Phillips, forma C 6,3.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo Phillips 1Dĺžka vrtáku
01649PH4 25
01657 PH1 25
01658 PH2 25
01659 PH3 25
05298 PH0 2

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC