Bit Standard, TORX® H, forma C 6,3.

kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená

Bit Standard, TORX® H, forma C 6,3.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo TORX Tamper Resistant 1Dĺžka vrtáku
03115T7H 25
03117 T8H 25
01726 T9H 25
01727 T10H 25
01728 T15H 25
01729 T20H 25
01730 T25H 25
01731 T27H 25
01732 T30H 25
01733 T40H 25

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC