Bit Standard, šesťuholníkový, forma C 6,3.

kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená

Bit Standard, šesťuholníkový, forma C 6,3.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo Šesťuholníková matica 1Dĺžka vrtáku
040111,5 25
01703 2 25
01704 2,5 25
01705 3 25
01706 4 25
01707 5 25
01708 6 25
01709 8 25
01710 10 25

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC