Bit Professional, plochý, forma E 6,3.

kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená

Bit Professional, plochý, forma E 6,3.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo Hrot (mm)Dĺžka vrtáku
017903,0 x 0,5 50
01792 3,5 x 0,6 50
01791 4,0 x 0,5 50
01794 4,0 x 0,8 50
01793 4,5 x 0,6 50
01795 5,5 x 0,8 50
01796 5,5 x 1,0 50
01798 6,5 x 1,2 50
01799 8,0 x 1,2 50
01800 8,0 x 1,6 50

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC