Univerzálny držiak, magnetický, forma E 6,3.

univerzálny držiak, magnetický, nerezová oceľ

Univerzálny držiak, magnetický, forma E 6,3.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo Dĺžka držiaka koncoviekŠesťuholníková matica 1Šesťuholníkový nadstavec
01895541/4”1/4”

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC