Štandardné bity FlipSelector, TORX® H, 13dielne.

13-dielna, box z kvalitného nárazu odolného plastu, zaručuje ľahké vyberanie nadstavcov, obsahuje 25mm nadstavce Standard-Bit, s univerzálnym 1/4” magnetickým držiakom

Štandardné bity FlipSelector, TORX® H, 13dielne.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo TORX Tamper Resistant 1
390371xT7H, 1xT8H, 1xT9H, 1xT10H, 2xT15H, 2xT20H, 2xT25H, 1xT30H, 1xT40H

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC