Kombinačky Professional.

DIN ISO 5746, extra dlhé rezné hrany na ploché a guľaté káble, ozubené čeľuste, dodatočne induktívne tvrdené rezné hrany na 64 HRC, špeciálna oceľ na náradie, zušľachtená, univerzálne kliešte na uchopenie a držanie, ako aj strihanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov

Kombinačky Professional.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo Dĺžka klieští, mmStredne tvrdý drôtTvrdý drôt
26704 160 3,1 mm 2,0 mm
26707 180 3,4 mm 2,2 mm
26710 200 3,8 mm 2,5 mm

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC