Pologuľaté kliešte so štiepacími hranami.

DIN ISO 5745, extra dlhé rezné hrany pre strihanie plochých a guľatých drôtov, čiastočne ozubené vnútorné strany čeľustí, induktívne tvrdené rezné hrany na 64 HRC, špeciálna nástrojová oceľ, zušľachtená, kliešte na uchopenie a držanie, ako aj strihanie mäkkého a tvrdého drôtu najmä v odbore mechaniky a elektroniky

Pologuľaté kliešte so štiepacími hranami.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo Dĺžka klieští, mmStredne tvrdý drôtTvrdý drôt
26718160 2,5 mm 1,8 mm
26721 200 3,2 mm 2,2 mm

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC