Bočné štiepacie kliešte Professional electric.

DIN ISO 9242, klasický tvar, vysoký pracovný výkon a potreba vynaložiť menšiu silu vďaka krátkej vzdialeností čeľustí od kĺbu, dlhé rukoväte induktívne tvrdené v celej dĺžke, špeciálna nástrojová oceľ, zušľachtená, použitie na viazanie a strihanie armovacieho drôtu v stavebníctve v jednom pracovnom kroku

Bočné štiepacie kliešte Professional electric.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo Dĺžka klieští, mmStredne tvrdý drôtTvrdý drôt
26774220 3,2 mm 2,0 mm
26776 250 3,5 mm 2,2 mm
26778 280 3,8 mm 2,4 mm
267803003,8 mm2,4 mm

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC