Skúšačka WIHA 110-250 V, 1-pólová

chróm-vanádioum-molybdénová oceľ, priebežne kalená, niklovaná,

Skúšačka WIHA 110-250 V, 1-pólová

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo zloženie - plochý
347453 x 60

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC