Bit Standard, plochý, forma C 6,3.

kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená

Bit Standard, plochý, forma C 6,3.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo Hrot (mm)Dĺžka vrtáku
016234,5 x 0,6 25
01624 5,5 x 0,8 25
01626 6,5 x 1,2 25
01627 8,0 x 1,6 25

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC