Bit Standard, TORX®, forma C 6,3.

kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená

Bit Standard, TORX®, forma C 6,3.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo TORX 1Dĺžka vrtáku
26250T3 25
25097 T4 25
01711 T5 25
01712 T6 25
01713 T7 25
01714 T8 25
01715 T9 25
01716 T10 25
01717 T15 25
01718 T20 25
01719 T25 25
01720 T27 25
01721 T30 25
01722 T40 25
01723 T45 25
01724 T50 25

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC