Univerzálny držiak MagicFlip Force s prstencovým magnetom, forma E 6,3.

so silným neodymovým magnetom pre nadstavce tvaru C 6,3 a E 6,3

Univerzálny držiak MagicFlip Force s prstencovým magnetom, forma E 6,3.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo Dĺžka držiaka koncoviekŠesťuholníková matica 1Šesťuholníkový nadstavec
36800621/4”1/4”

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC