Bit Professional, Phillips, forma E 6,3.

kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená

Bit Professional, Phillips, forma E 6,3.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo Phillips 1Dĺžka vrtáku
01803PH1 70
04126 PH1 90
23213 PH1 110
01805 PH2 70
04009 PH2 90
05800 PH2 110
06888 PH2 127
22510 PH2 150
04010 PH3 70
04127 PH3 90
23215 PH3 110

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC