Štiepacie (štiepačky) Classic.

DIN ISO 9243, klasický tvar, vysoký pracovný výkon a potreba vynaložiť menšiu silu vďaka krátkej vzdialeností čeľustí od kĺbu, dlhé rukoväte induktívne tvrdené v celej dĺžke, špeciálna nástrojová oceľ, zušľachtená, použitie na vyťahovanie a strihanie klincov atď.

Štiepacie (štiepačky) Classic.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo Dĺžka klieští, mm
26771180
26772200

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC