Skúšačka WIHA 220-250 V, 1-pólová

chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená, niklovaná,

Skúšačka WIHA 220-250 V, 1-pólová

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo zloženie - plochý
052703,5 x 107

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC