Spojka, forma C 6,3.

štvorhran 1/4” alebo 3/8” - šesťhran 1/4” C 6,3

Spojka, forma C 6,3.

Článok / Prehľad objednávky

Objednávacie číslo Šesťuholníková matica 1Obdlžníková elektrická zástrčkaSpojka, dĺžka
019331/4”1/4”25
042043/8”1/4”30

TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC